Historie Huslíku

 
Když se téměř před 40 lety poblíž malé vesnice u Poděbrad, zranila poštolka, nemohla ani tušit, jak velký impuls dodá malému klukovi, který díky ní pozná, že ve svém životě bude pomoc živočichům na prvním místě. Bylo to právě v době, kdy se o stav naší přírody a krajiny nikdo příliš nezajímal a informací bylo opravdu málo. A tak se začal psát příběh vzniku jedné z prvních záchranných stanic v České republice. Poštolka, která měla zraněné křídlo, se i přes drobné peripetie uzdravila a vrátila zpět do přírody. Hluboký zážitek podnítil touhu založit organizaci, která bude mít za cíl pomáhat nejen zraněným živočichům, ale také celé naší přírodě.
Image


Od té doby uplynula spousta času a vše prošlo velkým vývojem. Od několika desítek přijatých živočichů za rok jsme se dostali až na téměř 2 000. Místo jedné malé místnosti se podařilo vybudovat areál, který poskytuje optimální zázemí pro péči  o živočichy a zároveň slouží  k environmentální výchově. Naše aktivity se rozrostly k péči o krajinu, kdy se šetrně staráme o 12 ha pozemků v blízkém okolí.
 
Zjistili jsme, že nám není jedno, kde žijeme a že pro naši přírodu chceme udělat vše, co je v našich silách. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že vybudujeme místo, které bude dávat smysl. Místo, kde budeme moci léčit zvířata a vracet je zpět do přírody, vzdělávat děti a šířit pozitivní přístupy k ochraně přírody.V roce 2005 se  po několika letech objevila možnost koupit bývalou Klicperovu hájenku, která v dobách největší slávy patřila rodu Hohenlohe. A tak jsme se ocitli na Huslíku, kde si od té doby plníme své sny. Cesta to nikdy nebyla úplně jednoduchá, ale těší nás, že se vždy všechno v dobré obrátí. Vážíme si toho, že    na poli ochrany přírody můžeme působit již přes 30 let, což by nebylo možné bez podpory různých institucí a veřejnosti. Děkujeme.

Poslání záchranné stanice

“Posláním záchranné stanice Huslík je podpora druhové rozmanitosti živočichů v krajině a lidských sídlech ve východní části Středočeského kraje (Nymburk, Kolín, Český Brod, Lysá nad Labem, Brandýs nad Labem,Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště) a části Královéhradeckého kraje (Jičín).”

ČINNOSTI:
  • Péče o živočichy v záchranné stanici s cílem vypustit je do přírody

"Více než 60 % přijatých zvířat se vypustí zpět do přírody, každý rok je to téměř 1 200 živočichů" 

  • Záchranné chovy ohrožených druhů živočichů

"Specializujeme se na ohrožené druhy jako je sýček obecný, sova pálená, sokol stěhovavý a raroh velký "

  • Zajištění rizikových míst a podpora hnízdních možností

"Evidujeme riziková místa a navrhujeme vhodná řešení, vyvěšujeme budky a hnízdní podložky"

  •  Výzkumné aktivity

"Spolupracujeme s ČSO, VFU Brno, MENDELU Brno, ČZU v Praze, SZeŠ a SOŠ Poděbrady a dalšími organizacemi"

Jaká je naše vize a hodnoty?

“Naší společnou vizí je prostředí, ve kterém žijí lidé v souladu s přírodou, volně žijícími živočichy a trvale udržitelným životem.” 

“Chceme být důležitým prvkem při zlepšování životních podmínek živočichů v městské divočině a volné přírodě.”

  • Věříme, že si každé divoké zvíře zaslouží náš respekt a naši péči.
  • Poskytujeme péči volně žijícím živočichům společensky a eticky odpovědným způsobem.
  • Vracíme zvířata do jejich přirozeného a bezpečného prostředí.
  • Poskytujeme zaměstnancům přátelské, ohleduplné a naplňující prostředí.

 

Výroční zprávy

Každý rok hodnotíme naši činnost v podrobných výročních zprávách.